ฤดูร้อนของโอซาก้า

สภาพอากาศและอุณหภูมิในฤดูร้อนของโอซาก้า

Posted on

โอซาก้าในฤดูร้อน จะมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับบ้านเรา แต่จะเย็นสบายมากกว่า และเป็นฤดูที่มักจะมีฝนตกมากกว่าฤดูอื่นๆ รวมทั้งมีช่วงเวลากลางวันยาวนานกว่าฤดูกาลอื่นๆด้วย โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 24 องศา ส่วนเดือนกรกฏาคมและสิงหาคมจะมีอุณหภูมิเ…

ฤดูหนาวของโอซาก้า

สภาพอากาศและอุณหภูมิในฤดูหนาวของโอซาก้า

Posted on

สภาพอากาศและอุณหภูมิในฤดูหนาวของโอซาก้า เดือนธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธ์ Winter in Osaka โอซาก้าในฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิต่ำสุดพอๆกันในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ เฉลี่ยอยู่ที่ 6 องศา ส่วนเดือนธันวาคมจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 12 องศา ซึ่งโดยปกติจะไม่มีหิมะต…