Osaka Castelo

Osaka Castelo

Posted on

Osaka Castelo หวานชุ่มฉ่ำอร่อยตรึงใจ Castelo เป็นอีกหนึ่งขนมที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวฝรั่งเศสที่มาอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น โดยมีจุดกำเนิดมาจากความผิดพลาดของการอบเค้กที่ตั้งใจใหเป็น Sponge Cake แต่กลับกลายเป็น Castelo ขึ้นมาแทน ซึ่งจะมีความบางเบาของเนื…