4 ข้อควรรู้วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น

Posted on

4 ข้อควรรู้วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น      ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ มีขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน สิ่งที่ควรคำนึงอย่างแรกๆ เลยก็คือ เรื่องมารยาท และการใช้ชีวิตประจำวันที่มีข้อควรปฏิบัติ อย่างเช่น เรื่องของการทำงาน วัฒนธรรมขององค์ก…