Kushikatsu Daruma

Kushikatsu Daruma

Posted on

Kushikatsu Daruma เป็นร้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในเรื่องเมนู Kushi-age หรือที่คนไทยจะรู้จักในนามอาหารชุบแป้งทอดนั่นเอง ที่นี่มีสารพัดเมนูชุบแป้งทอดให้เราเลือกสรร ทั้งผัก และเนื้อสัตว์อีกหลากชนิดที่มีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นเมื่อถูกชุบด้วยแป้งสูตรเฉพาะขอ…