สวนโคอิชิคาวะโคระคุเอน

Posted on

สวนที่จำลองสถานที่ที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนและญี่ปุ่น สวนโคอิชิคาวะโคระคุเอนเป็นสวนในมหานครที่ตั้งอยู่ในเมืองบุนเคียว โตเกียว ก่อตั้งขึ้นในยุคเอโดะตอนต้นและครอบครองโดยตระกูลมิโตะ โทคุคาวะ หนึ่งในสามครอบครัวใหญ่ที่มีอำนาจในตระกูลโชกุนโทคุคาวะในยุคเอโด…