ศาลเจ้าเทนมานกุแห่งโอซาก้า Osaka Tenmangu Shrine

ศาลเจ้าเทนมานกุแห่งโอซาก้า Osaka Tenmangu Shrine

Posted on

ศาลเจ้าเทนมานกุ(Tenmangu Shrine)ของเมืองโอซาก้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 เป็นหนึ่งในกว่า 100 ศาลเจ้าที่สำคัญทั่วประเทศญี่ปุ่น เคยถูกทำลายลงด้วยเหตุไฟไหม้หลายครั้ง ครั้งล่าสุดที่มีการสร้างห้องโถงหลัก(hoden) และประตูหลัก คือปี 1845 ศาลเจ้าแห่งน…