วัดคิโยะมิซุ (วัดน้ำใส) – Kiyomizu-dera

Posted on

วัดน้ำใสเป็นสถานที่ชมซากุระ และใบไม้แดงที่มีชื่อเสียงมากของเมืองเกียวโต เมื่อถึงฤดูการชมดอกไม้หรือใบไม้ จะมีการเปิดไฟซ่องที่ต้นไม้และอาคารของวัดในช่วงหัวค่ำ ซึ่งสวยงามแปลกตาไปจากตอนกลางวันด้วย วัดคิโยะมิซุ (Kiyomizu-dera)หรือที่เราๆรู้จักกันในชื่อ วั…

วัดคิโยะมิซุ (วัดน้ำใส) – Kiyomizu-dera

Posted on

วัดน้ำใสเป็นสถานที่ชมซากุระ และใบไม้แดงที่มีชื่อเสียงมากของเมืองเกียวโต เมื่อถึงฤดูการชมดอกไม้หรือใบไม้ จะมีการเปิดไฟซ่องที่ต้นไม้และอาคารของวัดในช่วงหัวค่ำ ซึ่งสวยงามแปลกตาไปจากตอนกลางวันด้วย วัดคิโยะมิซุ (Kiyomizu-dera)หรือที่เราๆรู้จักกันในชื่อ วั…