ย่านริมอ่าวโอซาก้า Osaka Bay Area

ย่านริมอ่าวโอซาก้า Osaka Bay Area

Posted on

ย่านริมอ่าวโอซาก้า(Osaka Bay Area) คือพื้นที่เมืองเล็กๆที่สร้างขึ้นเป็นเกาะและคาบสมุทร เป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น พิพิธภัณฑ์ สวนสนุก หอดูดาว และห้างสรรพสินค้าทั้งของในประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังเป็นท่าเรืออีกด้วย จากกลางโอซาก้าสามารถโ…