Shinsekai

Shinsekai

Posted on

Shinsekai : แสงสียามค่ำคืน Shinsekai คือย่านแห่งสีสันยามค่ำคืน ซึ่งชื่อของย่านนี้มีความหมายว่า ‘โลกใหม่’ ภายในย่านนี้มีหอคอย Tsutenkaku จุดชมวิวที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของย่านแห่งนี้และความเจริญของเมืองโอซาก้านั่นเอง ภายในอย่างแห่งนี้มีอาหารขึ้นชื่อที่…

Umeda Sky Building

Umeda Sky Building

Posted on

Umeda Sky Building : สถาปัตยกรรมอันโดดเด่น ถ้าจะพูดถึงสถาปัตยกรรมอันงดงามของเมืองโอซาก้า อาคารชมวิว Umeda Sky นั้นถือเป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองโอซาก้าเลยทีเดียว อาคารนี้ตั้งอยู่ในย่าน Kita ของเมืองโอซาก้า มีความสูงถึง…