Umeda Sky Building

Umeda Sky Building

Posted on

Umeda Sky Building : สถาปัตยกรรมอันโดดเด่น ถ้าจะพูดถึงสถาปัตยกรรมอันงดงามของเมืองโอซาก้า อาคารชมวิว Umeda Sky นั้นถือเป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองโอซาก้าเลยทีเดียว อาคารนี้ตั้งอยู่ในย่าน Kita ของเมืองโอซาก้า มีความสูงถึง…