ตึกอูเมดะสกาย

ตึกอูเมดะสกาย(Umeda Sky Building)

Posted on

อาคารชมวิวอูเมะดะสกาย(Umeda Sky Building) เป็นสถาปัตยกรรมอาคารสูงที่งดงามในย่านคิตะของโอซาก้า ตั้งอยู่ใกล้ Osaka and Umeda Station หรือรู้จักกันในชื่อ New Umeda City ตึกแห่งนี้มีความสูงถึง 173 เมตร ประกอบด้วยสองอาคารหลัก และมีสวนลอยอยู่บนชั้นที่ 39 เ…