พิพิธภัณฑ์สันติภาพโอซาก้า Peace Osaka Museum

Posted on

พิพิธภัณฑ์สันติภาพโอซาก้า Peace Osaka Museum พิพิธภัณฑ์สันติภาพโอซาก้า(Peace Osaka Museum) หรือ Osaka International Peace Center เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 นิทรรศการถาวรบนชั้นแรกเกี่ยวกับรูปถ่าย และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข…

พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองโอซาก้า

Posted on

พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองโอซาก้า พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ซึ่งมีภาพเขียนของญี่ปุ่น จีน รูปแกะสลัก และหัตถกรรมต่างๆจำนวนกว่า 8,000 ชิ้นเก็บรักษาไว้ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ซึ่งเปิดเมื่อปีค.ศ.1936 ในบริเวณสวนสาธารณะ Tennoji เดิมเป็นคฤหาสน์ตระกูล Sumitomo คหบดีชื่อดังของญี่ป…