ตลาดคุโรมง โอซาก้า Kuromon Ichiba Market

Posted on

ตลาดคุโรมง โอซาก้า (Kuromon Ichiba Market, 黒門市場) เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้า(Osaka’s Kitchen) กันเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้า…

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน (Tempozan Giant Ferris Wheel)

Posted on

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน (Tempozan Giant Ferris Wheel) ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ มีความสูง 112.5 เมตร ชิงช้าแห่งนี้เคยได้รับการบันทึกตำแหน่งเป็นชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ตอนสร้างเสร็จใหม่ๆปี 1997 )ปัจจุบันไม่ได้ติดอันดับโลกแล้วและกลาย เป็นชิงช้าสวรรค์…