สัญลักษณ์แห่งใหม่ของโอซาก้า

Posted on

“อะเบะโนะฮารุคัส” คืออาคารระฟ้าที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นและตั้งอยู่ในบริเวณอะเบะโนะและเท็นโนจิ บริเวณชั้น 58-60 มีโถงชมวิวกระจก 360 องศา ในอาคารมี “พิพิธภัณฑ์อะเบะโนะฮารุคัส” ให้คุณเพลิดเพลินไปกับประติมากรรมและวัฒนธรรม, โรงแรมแบบเ…

ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของโอซาก้า

Posted on

โอซาก้าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยพ่อค้าตั้งแต่ในสมัยโบราณ เป็นที่ซึ่งบรรดาพ่อค้าจากตะวันตก-ตะวันออกมาซื้อขายข้าวกัน ความชื่นชอบอย่างลึกซึ้งในด้านอาหารของชาวโอซาก้า ไม่ได้เปลี่ยนไปแม้ผ่านไปหลายร้อยปี ความชื่นชอบอาหารของโอซาก้าซึ่งถูกเรียกว่า “ครัวขอ…