โอซาก้าคือสถานที่แบบไหนกันนะ

โอซาก้าคือสถานที่แบบไหนกันนะ

Posted on

โอซาก้าตั้งอยู่ตรงกลางของเกาะฮอนชูพอดี ภายในจังหวัดโอซาก้า มีเมืองในการปกครองรวม 43 เมือง ซึ่งรวมถึงเมืองโอซาก้า (Osaka City) ที่เป็นเมืองที่ใหญ่และสำคัญที่สุด มีพลเมืองในจังหวัดรวมทั้งสิ้น 8.7 ล้านคน บนเนื้อที่รวม 1,905 ตร.กม. ส่วนเมืองโอซาก้านั้น ไ…

ฤดูร้อนของโอซาก้า

สภาพอากาศและอุณหภูมิในฤดูร้อนของโอซาก้า

Posted on

โอซาก้าในฤดูร้อน จะมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับบ้านเรา แต่จะเย็นสบายมากกว่า และเป็นฤดูที่มักจะมีฝนตกมากกว่าฤดูอื่นๆ รวมทั้งมีช่วงเวลากลางวันยาวนานกว่าฤดูกาลอื่นๆด้วย โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 24 องศา ส่วนเดือนกรกฏาคมและสิงหาคมจะมีอุณหภูมิเ…