4 ข้อควรรู้วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น

Posted on

4 ข้อควรรู้วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น      ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ มีขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน สิ่งที่ควรคำนึงอย่างแรกๆ เลยก็คือ เรื่องมารยาท และการใช้ชีวิตประจำวันที่มีข้อควรปฏิบัติ อย่างเช่น เรื่องของการทำงาน วัฒนธรรมขององค์ก…

ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเก็น

เที่ยวภูเขาไฟฟูจิกับ 4 จุดเด่น

Posted on

     1. ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเก็น      ว่ากันว่าศาลเจ้าอาราคุระยามะเซ็นเก็นคือสถานที่แห่งเดียวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิและเกียวโตได้พร้อมกัน ภูเขาไฟฟูจิและหอคอยห้าชั้นที่ดูราวกับเป็นภาพทิวทัศน์ส่วนหนึ่งของเกียวโตได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 21 สถานที่ซึ…