สวนอนุสรณ์งานเอ๊กซ์โป 70 (Expo 70 Commemorative Park)

สวนอนุสรณ์งานเอ๊กซ์โป 70 (Expo 70 Commemorative Park)

Posted on

สวนลำรึกงานเอ๊กซ์โป 70 (Expo 70 Commemorative Park)เป็นสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ที่เคยจัดงาน Japan World Expo เมื่อปี ค.ศ. 1970 ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นยุคหลังสงครามโลก จึงมีการสร้างสวนนี้ขึ้นเพื่อ…

ย่านริมอ่าวโอซาก้า Osaka Bay Area

ย่านริมอ่าวโอซาก้า Osaka Bay Area

Posted on

ย่านริมอ่าวโอซาก้า(Osaka Bay Area) คือพื้นที่เมืองเล็กๆที่สร้างขึ้นเป็นเกาะและคาบสมุทร เป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น พิพิธภัณฑ์ สวนสนุก หอดูดาว และห้างสรรพสินค้าทั้งของในประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังเป็นท่าเรืออีกด้วย จากกลางโอซาก้าสามารถโ…