โอซาก้าเมืองที่มีประวัติศาสตร์กว่า 1,400 ปี

Posted on

เมืองที่มีประวัติศาสตร์กว่า 1,400 ปี ตั้งแต่โบราณโอซาก้าคือ เมืองที่เป็นแหล่งรวมของผู้คน เพราะตั้งอยู่ในเส้นทางจราจรที่คับคั่งทั้งทางน้ำและทางทะเล จึงได้พัฒนาเป็นแหล่งธุรกิจซึ่งเป็นประตูสู่ญี่ปุ่นของพ่อค้า และนักเดินทางจากทั่วเอเชียแต่โบราณ ก่อนที่จะ…

ตั๋วรถไฟ

ตั๋วรถไฟต่างๆในโอซาก้า

Posted on

ตั๋วรถไฟพิเศษในเมืองโอซาก้า ซึ่งเป็นตั๋ว 1 วันใช้เดินทางท่องเที่ยวในโอซาก้า ได้แก่ 1. Osaka Amazing Pass (1 day: 2,300 เยน, 2 days: 3,000 เยน) หรือ Osaka Unlimited Pass สำหรับใช้โดยสารรถไฟฟ้า และ city buses ในเมืองโอซาก้า ในระยะเวลา 1-2 วันติดต่อกัน …