สภาพอากศ2

อากาศและอุณหภูมิ

Posted on

โอซาก้า(Osaka)เป็นเมืองที่ใหญ่และเจริญเป็นอันดับ 2 ของประเทศญี่ปุ่นทำให้เป็นอีกหนึ่งเมืองยอดนิยมในการเดินทางมาท่องเที่ยวของคนไทย มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายแบบ ทั้งที่กิน ที่ช้อป วัดวาอาราม ศาลเจ้า และปราสาทโอซาก้าที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัด สภาพอ…

Osaka_Dotonbori2

ข้อมูลเบื่้องต้นโอซาก้า

Posted on

โอซาก้า(Osaka)เป็นจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่น และมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสาม จึงเป็นเมืองเศษฐกิจที่สำคัญที่สุดของภูมิภาคคันไซ และมีประชากรกว่า 2.5 ล้านคนอาศัยอยู่ที่นี่ ในศตวรรษที่ 16, โอซาก้าถูกเลือกเป็นที่ตั้งของปราสาทของ…