มิโนะโอะ2

มิโนะโอะ(Mino-o)

Posted on

ที่เที่ยวในมิโนะโอะ(Mino-o)มีทั้งหมด 1 ที่ หุบเขามิโนะ(Minoh park) หรือมิโนะโอะ(Mino-o) เป็นภูเขาชื่อดังประจำเมืองโอซาก้า คล้ายกับภูเขาทาคาโอะในโตเกียว(Mount Takao) เป็นหุบเขาที่อยู่ในป่าของชานเมืองทางทิศเหนือโอซาก้า หนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในการชมใ…

ริมอ่าวosaka

ริมอ่าวโอซาก้า(Osaka bay)

Posted on

ที่เที่ยวในริมอ่าวโอซาก้า(Osaka bay)มีทั้งหมด 3 ที่ พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลโอซาก้า – Osaka Aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอซาก้า(Osaka Aquarium) หรือที่เรียกว่า Kaiyukan ตั้งอยู่ที่ Tempozan Harbor Village บริเวณอ่าวโอซาก้า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดของญ…