4 ข้อควรรู้วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น

4 ข้อควรรู้วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น
     ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ มีขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน สิ่งที่ควรคำนึงอย่างแรกๆ เลยก็คือ เรื่องมารยาท และการใช้ชีวิตประจำวันที่มีข้อควรปฏิบัติ อย่างเช่น เรื่องของการทำงาน วัฒนธรรมขององค์กร หรือตัวบุคคลเองก็จะมีความทุ่มเทกับงานอย่างเต็มที่ และจะเป็นคนที่รักษาเวลา ตรงต่อเวลา อย่างมาก เพราะฉะนั้น ถือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ควรพึงปฏิบัติต่อคนญี่ปุ่น หรือสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตัวเอง
1. วัฒนธรรมการแสดงออกของคนในสังคม
คนญี่ปุ่น มีวัฒนธรรมที่เป็นสังคมอย่างมาก และจะให้ความสำคัญกับสมาชิก องค์กร  กลุ่มเดียวกัน จะเรียกว่า อุชิ  หากเป็นคนนอกสมาชิก นอกองค์กร คนที่ไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกัน คนต่างประเทศ จะเรียกว่า โซโตะ โดยจะใช้ภาษาที่สุภาพ น่อมน้อม ถ่อมตนต่อผู้ที่เป็นผู้อื่น
     ซึ่งเรื่องของภาษา ก็จะสามารถบอกระดับความสัมพันธ์ของคนญี่ปุ่นในสังคมได้ว่าคู่ที่สนทนาอยู่มีความสัมพันธ์กันอย่างไร จะมีคำยกย่องคู่สนทนา การแสดงความใส่ใจของคู่สนทนา การแสดงออกทางกริยา เพื่อแสดงออกถึงความให้เกียรติ ซึ่งเป็นลักษณะเด่น ของคนญี่ปุ่น คือ การให้ความสำคัญกับบุคคล และรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลได้เป็นอย่างดี
2. ความสำคัญเกี่ยวกับรองเท้า
คนญี่ปุ่น ให้ความสำคัญ และถือกับเรื่องเท้าคล้ายคลึงกับคนไทย เช่น ห้ามสวมรองเท้าเข้าบ้าน โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น แต่โดยปรกติแล้วจะมีการเตรียมรองเท้าแตะไว้ให้ก่อนเข้าบริเวณที่ห้ามสวมรองเท้า หากเป็นบริเวณปูเสื่อตะตะมิ ก็ควรต้องถอดรองเท้าก่อนขึ้นไปนั่งในบริเวณ แม้จะเป็นรองเท้าเเตะก็ตาม ให้ถอดรองเท้าไว้บริเวณที่จัดเตรียม
3. วัฒนธรรมการโค้งคำนับ
     คนญี่ปุ่น จะมีการแสดงความเคารพ การทักทาย หรือการบอกลา ที่แตกต่างจากวัฒนธรรมอื่น คนไทยจะใช้การไหว้ คนฝรั่งจะใช้การจับมือ ซึ่งก็จะแตกต่างกันออกไป โดยการการโค้งคำนับในภาษาญี่ปุ่น เรียกว่า れい เร หรือ おじぎ โอจิกิ การโค้งคำนับของคนญี่ปุ่น ซึ่งจะมีระดับที่แตกต่างกัน
เริ่มจาก…
1. การโค้งทักทาย (会釈: เอชาคุ)
คือ เป็นการทักทาย กับผู้สนทนาในระดับเดียวกันแบบเป็นกันเอง โดยวิธีการคือ ก้มตัวทำมุมประมาณ 15 องศา กับแนวเส้นตรง
2. การโค้งเคารพแบบธรรมดา (敬礼 : เคเร)
คือ เป็นการทักทายกับผู้สนทนาต่างระดับจากเดิม อิชิคุ เป็นในระดับ พนักงานขายกับลูกค้าหรือผู้ที่อาวุโสกว่า โดยวิธีการคือ ก้มตัวประมาณ 30 องศา กับแนวเส้นตรง
3. การโค้งเคารพแบบนอบน้อม (最敬礼 : ไซเคเร)
คือ แสดงความขอบคุณหรือขอโทษ โดยวิธีการคือ ก้มตัวประมาณ 45 องศา กับแนวเส้นตรง
4. วัฒนธรรมการรับประทานอาหารบนโต๊ะ
คนญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่ จะมีธรรมเนียมการกล่าวเชิงขอบคุณ ก่อนเริ่มรับประทานอาหารจะต้องกล่าวคำว่า   いただきます Itadakimasu  ขณะรับประทานอาหาร  จะกล่าวคำว่า  Oishii  ซึ่งแปลว่าอร่อย   และกล่าวคำว่า  ごちそうさまでした Gochisousama deshita เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว และสิ่งที่คำนึงถึง อีกอย่าง ก็คือ การใช้ตะเกียบในการรับประทานอาหาร เพราะ คนญี่ปุ่นมักจะใช้ตะเกียบในการรับประทานอาหารเป็นประจำ
Kirai-bashi (嫌い橋)หรือเรียกง่ายๆว่า มารยาทการใช้ตะเกียบที่ไม่ควรทำ
สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการรับประทานอาหารบนโต๊ะ คือ

1. 迷い箸(Mayoi-bashi)ถือตะเกียบลอยไปลอยมา เพราะว่าเลือกไม่ถูกว่าจะกินอันไหนก่อนดี

2. 寄せ箸(Yose-bashi)ใช้ตะเกียบลากถ้วยชามเข้าหาตัว

3. ねぶり箸(Neburi-bashi)การอมตะเกียบหรือเลียเศษอาหารที่ติดอยู่ที่ตะเกียบ

4. 刺し箸(Sashi-bashi)ใช้ตะเกียบจิ้มอาหารกิน

5. 探り箸(Saguri-bashi)ใช้ตะเกียบเขี่ยหาอาหารที่ตัวเองชอบ

6. 涙箸(Namida-bashi)มีน้ำซุปไหลเปรอะตะเกียบหรือใช้ตะเกียบคีบอาหารที่มีน้ำไหลย้อยออกมาเข้าปาก

7. 指し箸(Sashi-bashi)ใช้ตะเกียบชี้ไปที่คนอื่น ขณะรับประทานอาหาร

8. 立て箸(Tate-bashi)ใช้ตะเกียบปักบนข้าว ญี่ปุ่นเค้าถือเพราะเหมือนกับการวางอาหารสำหรับเซ่นไหว้คนตาย

9. 渡し箸(Watashi-bashi)การวางตะเกียบพาดบนชามข้าวหรือภาชนะใส่อาหาร

10. 箸渡し(Hashi-watashi)การใช้ตะเกียบรับของต่อจากตะเกียบ ญี่ปุ่นเค้าถือเพราะเหมือนการรับอัฐิคนตายในตอนพิธีเก็บกระดูก