สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวใน โอซาก้า ที่ไม่ไปไม่ได้

ศาลเจ้าสุมิโยชิไทชะ

ศาลเจ้าสุมิโยชิ-ไทชา เป็นศาลเจ้าหลักของศาลเจ้า sumiyoshi-jinja จำนวน 2300 แห่ง ทั่วญี่ปุ่น ศาลเจ้าดังกล่าวเป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้า sumiyoshi-jinja ที่สำคัญที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 1800 ปี ส่วนอีก 2 ศาลหลักคือ ศาลเจ้า Shimonoseki และศาลเจ้า Hakata ปกติจะมีผู้คนมานมัสการศาลเจ้าดังกล่าวในช่วงปีใหม่มากกว่า 2 ล้านคน ศาลเจ้าดังกล่าวจึงเป็นที่รู้จักในประเทศญี่ปุ่น ศาลเอก (Hongu) ของศาลเจ้า Sumiyoshi-taisha เปิดเวลา 06.00 – 17.00 น. ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน และช่วงเดือนตุลาคม – มีนาคม จะเปิดเวลา 06.30 น. เวลาเปิดทำการจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีใหม่ เทศกาลหน้าร้อนและเทศการอื่น ๆ จึงแนะนำให้ตรวจสอบเวลาทำการที่แน่นอนก่อนเข้าเยี่ยมชม คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมและเดินเล่นภายในบริเวณศาลเจ้าได้ถึงแม้ว่า ศาลเอกจะปิดให้บริการ

บริเวณศาลเจ้า
ข้าง ๆ Gohonden ประกอบด้วยศาลเอกจำนวน 4 ศาล ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน Sumiyoshi-sanjin และ จักรพรรดินี Jingu ศาล Owatatsumi-jinja และศาลย่อย ศาล Funatama-jinja, Wakamiya-hachimangu, Shiga-jinja ตั้งอยู่ในบริเวณศาลเจ้า Sumiyoshi-taisha ส่วน Ishibutai, Gakusho และ Minamimon ของศาลเจ้า Sumiyoshi-taisha ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่สำคัญ ซึ่งเป็นสถานที่ที่สวยงามและมีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีงาน Ishibutai หรือที่เรียกว่า bugaku ซึ่งเป็นการแสดงดนตรีและการเต้นรำซึ่งจัดขึ้นที่ Unoha-shinnji ทุก ๆ เดือนพฤษภาคมของทุกปี สะพานโค้ง Sorihashi เป็นจุดที่ได้รับความนิยมและได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อยแห่งที่มีวิวกลางคืนที่สวยที่สุดของภูมิภาคคันไซ สะพานดังกล่าวจะมีการตกแต่งดวงไฟทำให้สะพานมีความสว่างไสวจนกระทั่งถึงเวลา 21.00 น. ซึ่งคุณจะได้เห็นทัศนียภาพยามค่ำคืนที่สวยงาม บริเวณศาลเจ้าถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อคุณเดินทางไปเยี่ยมชมหรือไปสักการะที่ศาลเจ้า คุณต้องไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมอันอาจเป็นการรบกวนผู้เข้ามาสักการะท่านอื่น ๆ

เทศกาล
เทศกาลหลัก ๆ ที่มีการจัดที่ศาลเจ้าสุมิโยชิ-ไทชา ได้แก่ เทศกาล Sumiyoshi-matsuri, Otaueshinji และเทศกาล Hattatsumairi เทศกาล Sumiyoshi-matsuri เป็นเทศกาลฤดูร้อนที่จัดในวัน Umi-no-hi (Marine Day ซึ่งเป็นวันหยุดแห่งชาติญี่ปุ่น) วันจันทร์ที่สามของเดือนกรกฎาคม และจากวันที่ 30 กรกฎาคมถึงวันที่ 1 สิงหาคม เทศกาลดังกล่าวถือว่าเป็นเทศกาลแห่งความบริสุทธิ์แห่งเมืองโอซาก้า วันสุดท้ายของเทศกาลคุณจะได้เห็นการแห่ศาลเจ้า mikoshi porable และ Omitama ซึ่งถือว่าเป็นจิตวิญญาณของศาลเจ้าสุมิโยชิ-ไทชา ไปตามท้องถนนไปยัง Shukuin-tongu ในซาไก เทศกาล Otaue-shinji จัดขึ้นวันที่ 14 มิถุนายน ซึ่งเป็นเทศกาลปลูกข้าว เป็นการสวดมนต์ของพรจากพระแม่โพสพ เทศกาลดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ในเทศกาลนี้คุณจะได้สนุกสนานกับการเต้นรำแบบสนุกสนานและการเต้นรำแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่เรียกว่า Mai นอกเหนือจากพิธีการปลูกข้าว พิธี Hattatsumairi เป็นการการทำบุญเมื่อไปเยี่ยมศาลเจ้าซึ่งจะดำเนินการในวันแรกของ Tatsu ซึ่งถือว่าเป็นวันแห่งมังกรตามปฏิทินญี่ปุ่นโบราณ ซึ่งมีทุกเดือนและเป็นการสวดมนต์เพื่อธุรกิจมีความเจริญรุ่งเรือง ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศของญี่ปุ่นจะเดินทางมาสักการะศาลเจ้า Tanekashi-san, Nankun-san, Asazawa-san และ Otoshi-san ซึ่งเป็นศาลเจ้าหลักที่ตั้งอยู่ในบริเวณศาลเจ้า สุมิโยชิ-ไทชา คุณควรตรวจสอบวันแห่งมังกรก่อนการเดินทางเนื่องจากวันดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ศาลเจ้าสุมิโยชิ-ไทชา ยังมีเทศกาลต่าง ๆ มากมายนอกเหนือที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

การเดินทาง
สถานีที่ใกล้ศาลเจ้าสุมิโยชิ-ไทชา ที่สุดได้แก่สถานี Sumiyoshitaisha Station เมื่อเดินทางโดยรถไฟสาย Nankai Main line และสถานี Sumiyoshihigashi Station ของสาย the Nankai Koya line เมื่อเดินทางโดยใช้ Nankai Electric Railway, สถานี Sumiyoshitoriimae Station ของสาย Hankai line ของรถไฟ Hankai Denkikidou Tramway สถานีรถบัสที่ใกล้ที่สุดคือ สถานีSumiyoshikoen ของรถบัส Osaka Municipal Bus นอกจากนี้คุณยังสามารถเดินทางโดยรถยนต์ นอกจากช่วงปีใหม่หรือช่วงเทศกาลหน้าร้อนซึ่งมีการจราจรที่หนาแน่น ศาลเจ้า Gohonden เป็นศาลเจ้าหลักที่ประกอบด้วยศาลเจ้าย่อยอีก 4 ศาลเจ้า ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมบัติของชาติ ศาลหลัก Gohonden สะพานโค้ง Sorihashi ประตู Sumiyoshi-torii ซึ่งเป็นประตูเข้าสู่ศาลเจ้า Sumiyoshi-taisha Sakadaru ถังสาเกที่อุทิศให้กับศาลเจ้า