ศาลเจ้าเทนมานกุแห่งโอซาก้า Osaka Tenmangu Shrine

ศาลเจ้าเทนมานกุ(Tenmangu Shrine)ของเมืองโอซาก้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 เป็นหนึ่งในกว่า 100 ศาลเจ้าที่สำคัญทั่วประเทศญี่ปุ่น เคยถูกทำลายลงด้วยเหตุไฟไหม้หลายครั้ง ครั้งล่าสุดที่มีการสร้างห้องโถงหลัก(hoden) และประตูหลัก คือปี 1845

ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียง1 ใน 3 แห่งที่มีการจัดเทศกาลเท็นจิน มัตสุริ(Tenjin Matsuri) ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 24-25 กรกฎาคม (อีกสองแห่งที่มีการจัดเทศกาลนี้คือ กิออน มัตสุริของเกียวโต(Gion Matsuri) และคันดะ มัตสุริของโตเกียว(Kanda Matsuri))ในช่วงเทศกาลก็จะมีการจัดขบวนเกี้ยวศักดิ์สิทธิ์(Mikoshi) แห่เข้าไปในเมืองพร้อมกับจุดดอกไม้ไฟ สร้างความสวยงามและครึกครื้นให้กับโอซาก้า

เกล็ดเล็กน้อย ศาลเจ้าเทนมานกุ(Tenmangu Shrine)จะมีอยู่เยอะแยะมากมายตามพื้นที่ต่างๆของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นเพื่อศักการะบูชาท่าน สุกาวาระ มิชิซาเนะ(Sugawara Michizane) หลังจากที่ท่านเสียชีวิตได้ที่กลายเป็นเทพเทนจินหรือเทพแห่งปัญญาที่ชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะ นักเรียน นักศึกษาให้ความเคารพนับถือและกราบไหว้ขอพรเกี่ยวกับการเรียนและการสอบต่างๆ