ถนนรูปปั้น Midosuji Sculpture Street

ถนนรูปปั้น Midosuji Sculpture Street
รูปปั้นของนักเขียนชื่อดังทั้งในและต่างประเทศที่เรียงรายตามทางของมิโดสุจิ ถนนหลักของโอซาก้า สามารถชื่นชมงานศิลปะสบายๆขณะเดินอย่างเพลิดเพลิน

ถนนสายหลัก เป็นหน้าเป็นตาสำคัญของเมืองโอซาก้า เริ่มตั้งแต่ Umeda ไปจนถึง Namba ระยะทางราว 4 กิโลเมตร เปิดใช้ตั้งแต่ค.ศ.1937 เป็นถนนที่นายกเทศมนตรีเมืองระดมทุนสร้างเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในหนึ่ง ร้อยปีข้างหน้าต้นแปะก๋วยจำนวน 800 ต้นถูกปลูกเรียงรายตามสองข้างทาง สายไฟหรือสายโทรศัพท์ถูกเก็บลงใต้ดินหมด อาคารร้านค้าสองข้างถนนถูกจำกัดความสูงไม่ให้เกิน 30 เมตร ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมและธรรมชาติอันสวยงามของถนนไว้ ปัจจุบันนี้ได้มีการผ่อนคลายระเบียบความสูงของอาคารไว้ที่ไม่เกิน 50 เมตร สองข้างทางยังคงพรั่งพร้อมไปด้วยอาคาร บริษัทห้างร้าน และร้านแบรนด์เนมชื่อดังจากยุโรป ถนน Midosuji บริเวณทิศตะวันออกติดกับอาเขตการค้า Shinsaibashi-suji และ Ebisubashi-suji ซึ่งวิ่งขนานจากใต้ไปเหนือ ส่วนทางด้านทิศตะวันออกไปตะวันตก นอกจากจะมีบริษัทห้างร้านเรียงรายอยู่ดังหมากรุกแล้ว
ยังมีย่านแฟชั่นวัยรุ่นเช่น Minami-semba และ America-mura อยู่ใกล้ๆอีกด้วย จึงทำให้สองข้างถนนคึกคักตลอดทั้งปี หลายปีมานี้ สองข้างถนน

brellabee.com
ยังมีประติมากรรมของ Henry Spencer Moore , Fran?ois-Auguste-Ren? Rodin และ Takamura Kotaro จำนวนรวม 29 ชิ้นจัดวางไว้ตามจุดต่างๆตลอดเส้นทาง
เรียกร้องความสนใจจากผู้คนที่สัญจรไปมาด้วย ทุกๆเดือนตุลาคมของทุกปี ยังมีเทศกาลรื่นเริง ปิดถนนให้ผู้คนได้สนุกกับการละเล่นต่างๆ ท่ามกลางใบไม้ที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองงดงามของต้นแปะก๋วยสองข้างทาง โดยปกติ เมื่อลูกแปะก๋วยสุกงอม ทางการจะเชิญชวนชาวเมืองมาเก็บกลับไปรับประทานกันที่บ้านเป็นประจำ สำหรับท่านที่ประสงค์จะชมความงามของถนน Midosuji แนะนำให้เดินทางมาชมราวช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะเป็นฤดูที่ใบไม้สองข้างทางเป็นสีเหลืองอร่ามงดงามมาก