ตึกอูเมดะสกาย(Umeda Sky Building)

อาคารชมวิวอูเมะดะสกาย(Umeda Sky Building) เป็นสถาปัตยกรรมอาคารสูงที่งดงามในย่านคิตะของโอซาก้า ตั้งอยู่ใกล้ Osaka and Umeda Station หรือรู้จักกันในชื่อ New Umeda City ตึกแห่งนี้มีความสูงถึง 173 เมตร ประกอบด้วยสองอาคารหลัก และมีสวนลอยอยู่บนชั้นที่ 39 เป็นจุดชมวิวที่จะได้เห็นทัศนียภาพของเมืองโอซาก้าทั้งหมด

ในชั้นใต้ดินจะเป็นแหล่งรวมร้านอาหาร Takimi-koji ซึ่งออกแบบจำลองถนนของญี่ปุ่นในสมัยต้นโชวะ ชั้นอื่นๆเป็นที่ตั้งของสำนักงานต่างๆมากมาย